GAIN Study
Study Sponsor: Cortexyme

Nowe podejście do choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie, mając wpływ na ponad 30 milionów osób na całym świecie i 5,7 miliona osób w Stanach Zjednoczonych. Chociaż liczba chorych rośnie, kilka dostępnych obecnie leków zapewnia jedynie tymczasowe złagodzenie objawów subiektywnych, nie spowalniając rozwoju choroby. Dotychczas potencjalne nowe metody leczenia nie okazały się skuteczne w badaniach klinicznych.

Niedawne odkrycia naukowe, opisane poniżej, doprowadziły do zmiany rozumienia przyczyny choroba Alzheimera, które może zrewolucjonizować sposób jej leczenia.

Bakterie mogą powodować chorobę Alzheimera

Naukowcy odkryli, że bakteria P. gingivalis, najczęściej wiązana z chorobą przyzębia, może infekować mózg u osób starszych, które są bardziej podatne na zakażenia. Po przeniknięciu do mózgu bakterie uwalniają toksyczne białka, zwane gingipainami, które, jak wykazano w badaniach na zwierzętach, niszczą neurony i powodują inne mózgowe objawy choroby Alzheimera. Gdy dojdzie do zakażenia mózgu, jego naturalne mechanizmy obronne koncentrują się na zakażonych komórkach, powodując zapalenie i tworzenie się blaszek związanych z chorobą Alzheimera.

W niedawno przeprowadzonym badaniu stwierdzono, że u ponad 90% pacjentów z chorobą Alzheimera występowały dowody na obecność bakterii P. gingivalis i ich toksyn w ośrodkowym układzie nerwowym.1 Badania na myszach wykazały, że bakterie mogą przenosić się z jamy ustnej do mózgu, zwiększając wytwarzanie w mózgu blaszek, zapalenia i uszkodzeń neuronów, co związane jest z chorobą Alzheimera.1,2

COR388 może powstrzymać uszkodzenia wywoływane przez bakterie

W Cortexyme opracowujemy terapie oparte o to nowe rozumienie zakażeń P. gingivalis jako potencjalnej przyczyny choroby Alzheimera. Produkt COR388 został przez nas opracowany w celu blokowania wytwarzanych przez bakterie toksycznych białek zwanych gingipainami i powstrzymania lub spowolnienia dalszych uszkodzeń zdrowych komórek mózgu.

W badaniu na myszach zarażonych bakteriami P. gingivalis COR388 ograniczył zakażenie, zablokował produkcję toksycznych białek w mózgu, obniżył poziomy beta-amyloidu, który wywołuje powstawanie blaszek, zmniejszył poziom markerów zapalenia i zatrzymał postępowanie zwyrodnienia neuronalnego.2

Obiecujące wcześniejsze badanie kliniczne

Cortexyme prowadziła wcześniej badanie kliniczne obejmujące podawanie COR388 albo placebo przez 10 dni 24 zdrowym ochotnikom w starszym wieku i przez 28 dni dziewięciu uczestnikom z chorobą Alzheimera. COR388 był dobrze tolerowany bez istotnych klinicznie tendencji w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych lub niepokojących sygnałów związanych z bezpieczeństwem. DNA bakterii P. gingivalis znaleziono w płynie mózgowo-rdzeniowym u wszystkich pacjentów z chorobą Alzheimera poddanych analizie w ramach badania. Ponadto wystąpiła obiecująca tendencja średniej poprawy w wynikach testów pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych COR388 w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Patrz plakat z naukowymi faktami na temat badania