GAIN Study
Study Sponsor: Cortexyme

Nieuwe benadering van ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Wereldwijd hebben meer dan 30 miljoen mensen deze ziekte en in de Verenigde Staten zijn er 5,7 miljoen patiënten. Terwijl het aantal mensen met deze ziekte blijft stijgen, zorgen de paar medicijnen die op dit moment verkrijgbaar zijn alleen maar voor tijdelijke verlichting van de symptomen terwijl deze de verergering van de ziekte niet vertragen. Tot nu toe waren mogelijke nieuwe behandelingen niet effectief in klinische onderzoeken.

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen die hieronder worden beschreven, hebben geleid tot nieuwe inzichten over de mogelijke oorzaak van de ziekte van Alzheimer en mogelijke nieuwe behandelingen van de ziekte. 

De ziekte van Alzheimer wordt mogelijk veroorzaakt door bacteriën

Wetenschappers hebben sterke aanwijzingen dat een bacterie met de naam P. gingivalis, die vaak in verband wordt gebracht met vergevorderde tandvleesontsteking, de hersenen van oudere mensen (die vaak gevoeliger zijn voor infectie) mogelijk kan infecteren. In onderzoek bij dieren is aangetoond dat als deze bacteriën in de hersenen zitten deze gifstoffen afgeven die “gingipains” worden genoemd, waarvan is aangetoond dat deze neuronen vernietigen en andere kenmerkende tekenen van de ziekte van Alzheimer kunnen veroorzaken. Als de hersenen zijn geïnfecteerd, verzamelt de natuurlijke afweerreactie van de hersenen zich rond de geïnfecteerde cellen en dit veroorzaakt de ontsteking en het ontstaan van plaques die we aan de ziekte van Alzheimer koppelen.

In een recent onderzoek was één van de uitkomsten dat er bij meer dan 90 procent van de patiënten met de ziekte van Alzheimer aanwijzingen zijn dat de P. gingivalis bacterie en de giftige toxines ervan aanwezig zijn in hun centrale zenuwstelsel1. Bij onderzoeken in muizen werd aangetoond dat de bacteriën zich konden verplaatsen van de mond naar de hersenen en zorgen voor grotere productie van hersenplaques, meer ontstekingen en beschadiging van neuronen die gekoppeld zijn aan de ziekte van Alzheimer1,2.

COR388 kan mogelijk beschadiging, die door bacteriën wordt veroorzaakt, stoppen

Bij Cortexyme ontwikkelen we behandelingen gebaseerd op dit nieuwe begrip van de P. gingivalis infectie als een mogelijke oorzaak van de ziekte van Alzheimer. We hebben COR388 ontworpen om gifstoffen te blokkeren, die gingipains worden genoemd en door bacteriën worden afgegeven, en om beschadiging van gezonde hersencellen te stoppen of te vertragen.

In een onderzoek met muizen die waren geïnfecteerd met de P. gingivalis bacterie verminderde COR388 de infectie, werd de productie van gifstoffen in de hersenen geblokkeerd, werden amyloïde beta gehaltes verlaagd die plaque veroorzaken, nam het aantal markers van ontsteking af en werd de verergering van neuronale degeneratie gestopt.2

Veelbelovend resultaten uit vroeg klinisch onderzoek

Bij Cortexyme hebben we eerder een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij we gedurende 10 dagen COR388 of placebo gaven aan 24 oudere vrijwilligers en gedurende 28 dagen aan negen deelnemers met de ziekte van Alzheimer. COR388 werd goed verdragen zonder klinisch significante trends in ongewenste voorvallen of met betrekking tot veiligheidssignalen. DNA van de P. gingivalis bacterie werd aangetroffen in het hersenvocht van alle deelnemers met de ziekte van Alzheimer die werden geanalyseerd in het onderzoek. Daarnaast was er een veelbelovende trend van gemiddelde verbetering van de geheugentestresultaten van de Alzheimer-patiënten in het onderzoek die COR388 kregen, in vergelijking met placebo.

Zie de wetenschappelijke poster over het onderzoek